Pro | Spełniamy marzenia Bez kategorii Jak bank ustala zdolność kredytową?

Jak bank ustala zdolność kredytową?

Określenie zdolności kredytowej to pierwszy krok, jaki podejmuje bank, decydując o tym czy przyznać kredyt hipoteczny czy nie. Na spotkaniu z doradcą kredytowym, dowiesz się wstępnie jak wysoka jest Twoja zdolność, ale ostateczna decyzja jest po stronie banku. Czym jest zdolność kredytowa i jakie czynniki mają wpływ na jej ocenę?

Czym jest zdolność kredytowa?

Prosto rzecz ujmując – zdolność kredytową określa możliwość spłaty kredytu, razem z odsetkami i wszystkimi prowizjami. Bank po to ją określa, by mieć pewność, że osoba ubiegająca się o kredyt będzie w stanie terminowo regulować swoje należności. Od oceny dokonanej przez bank zależy czy dostaniesz kredyt hipoteczny oraz jak wysoki on będzie.

Ważne: jeśli jeden bank odrzuci Twój wniosek o kredyt na mieszkanie, nie znaczy to, że nie dostaniesz go już w żadnym innych. Każdy bank bierze pod uwagę różne kryteria określając zdolność kredytową. Ten sam klient może mieć zdolność od 100 tyś. do nawet 200 tyś. – w zależności od banku. Wszystko zależy od tego, jaki profil klienta preferuje dany bank.

Jak bank oblicza zdolność kredytową?

Weryfikując zdolność kredytową, bank bierze pod uwagę:

 • udokumentowane dochody – ich wysokość oraz źródło pozyskania (jeżeli kredyt bierze wspólnie dwóch kredytobiorców – bank sprawdza oboje),
 • liczbę osób w rodzinie,
 • koszty utrzymania nieruchomości,
 • koszty życia, które są na różnym poziomie (w zależności od miejsca zamieszkania czy statusu mieszkaniowego).

Ważne: wszelkie obciążenia z tytułu posiadanych już kredytów, kart kredytowych oraz limitów na rachunku bieżącym – obniżają zdolność kredytową.

Bardzo ważne dla banku są: wysokość spłacanych rat oraz terminowość wpłat. Znaczenie ma również liczba posiadanych kart kredytowych – im więcej ich masz, tym gorsza może być ocena Twojej zdolności kredytowej. Może się okazać, że konieczne będzie ich zamknięcie, jeśli chcesz, żeby Twój wniosek o kredyt hipoteczny został pozytywnie rozpatrzony.

Są jednak również inne czynniki, które również mogą mieć wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu na mieszkanie lub dom. Są to np.:

 • zasądzone alimenty,
 • ubezpieczenie na życie,
 • a nawet posiadanie samochodu.

Istotny jest również wiek kredytobiorcy lub kredytobiorców.

Jak są akceptowalne źródła dochodów?

To aspekt budzący bardzo duże zainteresowanie ze strony kredytobiorców. Jeszcze jakiś czas temu panowało powszechne przekonanie, że wyłącznie zatrudnieni na umowę o pracę mają szansę na kredyt hipoteczny – w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Banki akceptują następujące źródła dochodów:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony w niektórych przypadkach,
 • kontrakt marynarski,
 • umowy cywilno-prawne – tak, umowa o dzieło lub zlecenie również pozwala na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie,
 • działalność gospodarcza – zarówno ta rozliczana na zasadach ogólnych, jak i na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej,
 • emerytura,
 • stałe renty,
 • dochody z tytułu dywidendy lub najmu nieruchomości.

Dla banku istotne są zarówno: wysokość osiąganych dochodów, jak i stabilność zatrudnienia. Analizując te czynniki, instytucja kredytowa jest w stanie określić wysokość kredytu oraz czas, na jaki może go przyznać.

Niektóre banki wymagają złożenia zaświadczenia o dochodach, inne natomiast poprzestają na deklaracjach rocznych za kilka ostatnich lat.

Jakie dochody nie są akceptowane przez bank?

Banki nie akceptują dochodów osiąganych z tytułu alimentów oraz zasiłków czasowych. Niektóre banki wychodzą jednak naprzeciw matkom samotnie wychowującym dzieci i, jeśli alimenty są przyznane sądownie, wówczas podczas analizy dziecko nie jest brane pod uwagę jako osoba na utrzymaniu.

Warto zapamiętać, że każdy bank może wydać różną ocenę zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest, żeby zapoznać się z ofertami wielu banków i nie rezygnować od razy, gdy jeden z nich nam odmówi.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w porównaniu ofert kredytowych i przeprowadzeniu całej procedury kredytowej – zgłoś się do nas. Pomożemy z wszystkim.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post